معنی دیزل

دیزل
معادل ابجد

دیزل در معادل ابجد

دیزل
  • 51
حل جدول

دیزل در حل جدول

  • نوعی موتور با سوخت گازوئیل
فرهنگ معین

دیزل در فرهنگ معین

  • (زِ) [آلما. ] (اِ. ) دستگاه موتورهای روغنی که به وسیله «دیزل » آلمانی اختراع گردیده و در آن ها انواع روغن و نفت را به جای بنزین به کار برند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دیزل در لغت نامه دهخدا

  • دیزل. [زِ] (آلمانی، اِ) نوعی موتور با احتراق داخلی که بوسیله ٔ رودلف دیزل مهندس آلمانی (1858 تا 1913م. ) اختراع شد و در 1892م. بثبت رسید. تفاوت آن با موتورهای بنزینی در این است که در موتورهای بنزینی گیرش سوخت بوسیله ٔ جرقه صورت میگیرد اما در موتورهای دیزل این مقصود بوسیله ٔ تراکم هوا در استوانه های موتور حاصل میشود بدین معنی که دمای هوا را بوسیله ٔ تراکم به حدی بالا میبرند که سوخت را بگیراند. موتورهای دیزل معمولاً دارای 3 استوانه یا بیشتر و چرخ طیار هستند و بر دو نوع میباشند: دوضربه ای یا دوحلقه ای و چهارضربه ای یا چهارحلقه ای. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دیزل در فرهنگ عمید

  • سیستم موتورهای روغنی که همه‌نوع روغن و نفت را میتوان به جای بنزین در آن‌ها مصرف کرد و قدرت آن‌ها از موتورهای بنزینی بیشتر است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دیزل در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دیزل در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دیزل در فارسی به عربی

عربی به فارسی

دیزل در عربی به فارسی

  • دیزل , موتور دیزل
ترکی به فارسی

دیزل در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دیزل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نوعی موتور با احتراق داخلی که بوسیله مهندس آلمانی اختراع شده، و همه نوع روغن و نفت را میتوان عوض بنزین در آنها مصرف کرد و قدرت آنها نیز از موتورهای بنزینی بیشتر است. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

دیزل در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید