معنی دیرینه

دیرینه
معادل ابجد

دیرینه در معادل ابجد

دیرینه
 • 279
حل جدول

دیرینه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دیرینه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باستان، پیشین، دیرین، عتیق، قدیم، کهن، گذشته، باستانی، عتیقه، کهنه، سرمدی،
  (متضاد) جدید، نو، نوین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دیرینه در فرهنگ معین

 • (نِ) (ص نسب.) دیرین.
لغت نامه دهخدا

دیرینه در لغت نامه دهخدا

 • دیرینه. [ن َ / ن ِ] (ص نسبی) کهنه. (غیاث) قدیم. کهن. دیرین. قدیمه: عادی، سخت دیرینه. (یادداشت مؤلف):
  چو ارجاسب آگاه شد شاد شد
  از اندوه دیرینه آزاد شد.
  دقیقی.
  و دیگر سواری ز گردنکشان
  که از رزم دیرینه دارد نشان.
  فردوسی.
  بپوشید جوشن همه کینه را
  کنون تازه سازیددیرینه را.
  فردوسی.
  گر از دیر دیرینه آیی فرود
  ز نیکی دهش باد بر تو درود.
  فردوسی.
  ز دل کین دیرینه بیرون کنم
  همه رود زابل پر از خون کنم.
  فردوسی.
  همی راه جوید که دیرینه کین
  ببرد ز روم و ز ایران زمین. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دیرینه در فارسی به انگلیسی

 • Age-Old, Ancient, Deep-Rooted, Inveterate, Old
فارسی به عربی

دیرینه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دیرینه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • قدیم، کهن، دیرین، کهنه
فارسی به آلمانی

دیرینه در فارسی به آلمانی

 • Alt, Alt, Ehemalig, Uralt, Uralt; alt
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید