معنی دیانا

دیانا
معادل ابجد

دیانا در معادل ابجد

دیانا
  • 66
حل جدول

دیانا در حل جدول

  • نام مدلی تفنگ بادی
  • الهه شکار یونان باستان
لغت نامه دهخدا

دیانا در لغت نامه دهخدا

  • دیانا. (اِخ) دیان. در دین رومی الاهه ٔ ماه و جنگلها و حیوانات و زنان است بهنگام وضع حمل. دیانا مطابق اساطیر یونانی آرتمیس بود و در معبدش در رم بعنوان الاهه ٔ باکره مورد احترام بود وی که دختر «ژوپیتر» و «لاتون » بود بدستور پدر نمی بایست ازدواج کند و ژوپیتر تیرهایی بدو داد و موکبی از پریان را همراه او کرد و او را ملکه ٔ جنگلها و یا ربهالنوع ساخت. مشغولیت عمده ٔ او شکار بود مع هذا عاشق «اندیمیون » چوپان گردید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دیانا در فرهنگ عمید

  • در نزد رومیان قدیم الهۀ ماه و جنگل‌ها و حامی زنان در هنگام زاییدن. او را به‌صورت زنی که لباس صیادان در تن و کمان و جعبۀ تیری در دست داشت مجسم می‌ساختند،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

دیانا در نام های ایرانی

  • دخترانه، در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات، و زنان هنگام وضع حمل، دیانا در معبدش در رم به عنوان الههباکره مورد احترام بود، او مطابق آرتمیس در اساطیر یونانی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید