معنی دوپینگ

دوپینگ
معادل ابجد

دوپینگ در معادل ابجد

دوپینگ
  • 92
حل جدول

دوپینگ در حل جدول

  • زورافزایی
  • زورافزایی غیرقانونی
  • زورافزایی غیر قانونی
فرهنگ معین

دوپینگ در فرهنگ معین

  • (دُ) [انگ. ] (اِ. ) استفاده ورزشکار از داروی نیروزا و تقویتی پیش از شرکت در مسابقه، زورافزای (فره). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دوپینگ در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه