معنی دونگ

دونگ
معادل ابجد

دونگ در معادل ابجد

دونگ
  • 80
حل جدول

دونگ در حل جدول

  • واحد پول ویتنام
فرهنگ معین

دونگ در فرهنگ معین

  • (دَ وَ) (اِ.) (عا.) دروغ، نیرنگ.
گویش مازندرانی

دونگ در گویش مازندرانی

  • سهم، یک ششم سهم از هر چیزی
  • برجسته و ناهموار
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید