معنی دوسیه

لغت نامه دهخدا

دوسیه

دوسیه. [دُ ی ِ] (فرانسوی، اِ) دُسیه. پرونده. (لغات فرهنگستان). کارنما. دیوان. (یادداشت مؤلف).


دسیه

دسیه. [دُ ی ِ] (فرانسوی، اِ) دوسیه. پرونده. کارنما. دیوان. و رجوع به دوسیه شود.

فارسی به انگلیسی

دوسیه‌

Dossier, File

فرهنگ معین

دوسیه

(دُ س یِ) [فر.] (اِ.) پرونده.

حل جدول

فرهنگ عمید

دوسیه

پرونده

مترادف و متضاد زبان فارسی

دوسیه

پرونده، پوشه


پوشه

پرونده، دوسیه، شمیز، لفافه

فرهنگ فارسی هوشیار

دوسیه

فرانسوی پرونده پرونده


دوسیه سازی

پرونده سازی


دوسیه ساز

پرونده ساز

واژه پیشنهادی

سوئدی به فارسی

dossier

پرونده، سوابق، دوسیه،


dossi

پرونده، سوابق، دوسیه،

معادل ابجد

دوسیه

85

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری