معنی دور افتاده

دور افتاده
معادل ابجد

دور افتاده در معادل ابجد

دور افتاده
  • 701
حل جدول

دور افتاده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

دور افتاده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دور افتاده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) شخصی یا شی ء که نسبت به فرد یا جامعه دور باشد: }} آن محل دور افتاده را از جهت آن انتخاب کرده بود که کسی به اسرارش پی نبرد ‎. {{. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

دور افتاده در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

دور افتاده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید