معنی دهور

دهور
معادل ابجد

دهور در معادل ابجد

دهور
 • 215
حل جدول

دهور در حل جدول

فرهنگ معین

دهور در فرهنگ معین

 • (دُ) [ع.] (اِ.) جِ دهر.
لغت نامه دهخدا

دهور در لغت نامه دهخدا

 • دهور. [دُ] (ع اِ) ج ِ دهر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن ص 49). ج ِ دهر که زمانه است. (غیاث) (آنندراج):
  بر کهن کردن همه نوها
  ای برادر موکل است دهور.
  ناصرخسرو.
  در ایام ماضی و سوالف دهور صیادی سگی معلم داشت. (سندبادنامه ص 200). رجوع به دهر شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دهور در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

دهور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (تک: دهر) زمانه ها (اسم) روزگار زمانه، عهد عصر زمان دوره، (تصوف) اسما ء الحسنی، زمان نامتناهی است از لا و ابدا، مقدار هستی و مدت و امتداد پایندگی ذوات بی ملاحظه امور متغیره حادثه چنانکه در زمان ملحوظ است جمع دهور. یا دهر اسفل وعا ء و طباع کلیه را از حیث انتساب آنها بمبادی عالیه دهر اسفل گویند (دررالفوائد 148) . یا دهر ایسر وعا ء مثل معلقه (ایضا) یا دهر ایمن. وعا ء عقول طولیه مترتبه و عرضیه متکائفه (ایضا) . یا دهر کاسه گردان روزگار جهان پایین عالم سفلی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

دهور در فرهنگ فارسی آزاد

 • دُهور، زمانهای دراز- دورانهای طولانی- روزگارها- زمانه ها (مفرد:دَهر). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید