معنی دهم

دهم
معادل ابجد

دهم در معادل ابجد

دهم
 • 49
حل جدول

دهم در حل جدول

فرهنگ معین

دهم در فرهنگ معین

 • (دَ هُ) (ص.) عدد ترتیبی برای ده، در مرحله ده، عاشر.
لغت نامه دهخدا

دهم در لغت نامه دهخدا

 • دهم. [دَ] (اِ) غار و باهشتان. (ناظم الاطباء). درخت و بوته ٔ غار است و آن را به عربی شجرهالغار گویند و آن چوبی است که چون بسوزندش بوی خوش ازآن آید. (برهان) (آنندراج). و رجوع به دهمست شود. توضیح بیشتر ...
 • دهم. [دَ] (ع اِ) عدد بسیار از هر چیز. ج، دهوم. || امر عظیم. || بدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || کس، مایقال ای الداهم هو؛ کدام کس است او. (ناظم الاطباء). خلق. (منتهی الارب) (آنندراج). || خلق، مایقال ای دهم اﷲ هو؛ کدام خلق خداست او. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • دهم. [دَ] (ع مص) فروگرفتن چیزی را به انبوه و به ناگاه رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). || هجوم کردن خیل مر کسی را. (از منتهی الارب) (آنندراج). ناگاه آمدن. (المصادر زوزنی). توضیح بیشتر ...
 • دهم. [دُ] (ع ص، اِ) ج ِ ادهم و دهماء. (ناظم الاطباء). رجوع به ادهم و دهماء شود. || (اِ) سه شب از ماه. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • دهم. [دَهَُ] (عدد ترتیبی، ص نسبی) چیزی که در مرتبه ٔ ده واقع شده باشد. (ناظم الاطباء). عاشر. (منتهی الارب). دهمین. دهمی. که در مرتبه ٔ دهم است. (یادداشت مؤلف)،عشر؛ دهم شدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). توضیح بیشتر ...
 • دهم. [دَ] (اِخ) [نام ناحیتی از هندوستان و لقب شاهان آن ناحیت] شهرهای بزرگ نیماس، هرکند، اورشین، سمندر، اندرس از آنجاست همه بر کران دریا و دهم از خویشتن بزرگتر هیچکس را نبیند و گویند که مر او را سیصد هزار مرد لشکر است و در این ناحیت عودتر باشد و اندر این ناحیت پیل بسیار است. (حدود العالم). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دهم در فرهنگ عمید

 • دهمست
 • آنچه یا آن‌که در مرتبۀ ده قرار دارد،
فارسی به انگلیسی

دهم در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دهم در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دهم در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دهم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (صفت) عدد ترتیبی برای ده در مرحله ده عاشر. غار
فرهنگ فارسی آزاد

دهم در فرهنگ فارسی آزاد

 • دَهم، (دَهَمَ و دَهِم- یَدهَمُ) ناگهان فرا گرفتن- بی خبر احاطه کردن- بغتتاً وارد شدن- تاریک و سیاه گشتن. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

دهم در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه