معنی دنیا

دنیا
معادل ابجد

دنیا در معادل ابجد

دنیا
 • 65
حل جدول

دنیا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دنیا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آفاق، جهان، دهر، زمانه، عالم، کاینات، گیتی،

  (متضاد) آخرت
فرهنگ معین

دنیا در فرهنگ معین

 • (دُ) [ع. ] (اِ. ) جهانی که در آن هستیم، کره زمین. ،~ را آب ببرد او را خواب می برد کنایه از: الف - به خواب سنگین فرو رفته است. ب - از همه چیز و همه کس غافل است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دنیا در لغت نامه دهخدا

 • دنیا. [دُن ْ] (ع ص) تأنیث ادنی، به معنی نزدیکتر. (مهذب الاسماء) (از منتهی الارب). نزدیکتر. (ترجمان القرآن جرجانی ص 49). مقابل قُصْوی ̍. (یادداشت مؤلف). السماء الدنیا؛ این آسمان به سبب نزدیکی آن از ساکنان زمین، و همچنین است سماء الدنیا به اضافه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || زن بسیار نزدیک شونده. مشتق از دنو که به معنی قریب باشد چرا که دنیا اقرب است به سوی آدمی به نسبت عقبی. || زن سخت خسیس و ناکس، مشتق از دنائت که به معنی ناکسی و زبونی است. توضیح بیشتر ...
 • دنیا. [دِ] (اِخ) دانیه. شهر و دریابندری در ایالت آلیکانته واقع در جنوب شرقی اسپانیا، کنار مدیترانه با 12323 تن سکنه. آثاری از دوره ٔ رومیان دارد. ابوعمرو دانی منسوب به اینجا است. (از دایرهالمعارف فارسی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دنیا در فرهنگ عمید

 • [مقابلِ آخرت] زندگانی حاضر، جهانی که در آن هستیم،
  (نجوم) کرۀ زمین،
  جهان، گیتی، کهن‌بوم، کهن‌دز،
  * دنیا خوردن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] بهره‌ بردن از مال و ثروت و نعمت‌های دنیا، عیش‌ونوش‌ کردن: دنیا دیدن به از دنیا خوردن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

دنیا در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

دنیا در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

دنیا در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دنیا در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دنیا در فارسی به عربی

نام های ایرانی

دنیا در نام های ایرانی

 • دخترانه، عالم و گیتی، جهان
عربی به فارسی

دنیا در عربی به فارسی

گویش مازندرانی

دنیا در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

دنیا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زندگانی، حاضر، گیتی
فرهنگ پهلوی

دنیا در فرهنگ پهلوی

فرهنگ فارسی آزاد

دنیا در فرهنگ فارسی آزاد

 • دُنیا، نام این عالم شهود است- نزد عُرَفا چیزهائیست که انسان را بخود مشغول سازد و از حق باز دارد (در مقابل آخرت)، قلم حق نیز این معنی را تصدیق فرموده (در سوره البیان). توضیح بیشتر ...
 • دُنیا، پست (مقابل عُلیا)، پست تر- نزدیکتر (مؤنّثِ اَدنی)
فارسی به ایتالیایی

دنیا در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

دنیا در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید