معنی دنی

دنی
معادل ابجد

دنی در معادل ابجد

دنی
 • 64
حل جدول

دنی در حل جدول

 • پست وفرومایه
 • پست و فرومایه
مترادف و متضاد زبان فارسی

دنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پست، حقیر، خوار، دون، فرومایه، ناکس،

  (متضاد) والا
فرهنگ معین

دنی در فرهنگ معین

 • (دَ یّ) [ع.] (ص.) پست، ضعیف.
لغت نامه دهخدا

دنی در لغت نامه دهخدا

 • دنی. [دَ] (اِ) شوق و نشاط و سرور و عشرت و شادی و خوشی و خرمی. (ناظم الاطباء). رجوع به دن شود. توضیح بیشتر ...
 • دنی. [دَ نی ی] (ع ص) ناکس. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (شرفنامه ٔ منیری). پست و دون و خسیس. (ناظم الاطباء). ناکس و پست فطرت و سفله، مشتق از دنائت. (آنندراج) (از غیاث). به عربی مردم دون و خسیس را گویند. (برهان). فرومایه. (دهار). رذل. دون. (یادداشت مؤلف). مردم دون و طبقه ٔ پایین، در برابر سَری ّ به معنی مردم شریف و طبقه ٔ بالا: و یلبس السری و الدنی منهم [من اهل کلاه بار] الفوطه الواحده. (اخبار الصین و الهند ص 8). توضیح بیشتر ...
 • دنی. [دُ نا] (ع اِ) ج ِ دنیا. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به دنیا شود:
  اعز مکان فی الدنی سرج سابح
  و خیر جلیس فی الزمان کتاب.
  متنبی. توضیح بیشتر ...
 • دنی. [دَن ْ نی] (ص نسبی) منسوب به دن. شکلی از مروارید شبیه به خم. (یادداشت مؤلف). رجوع به دن شود. توضیح بیشتر ...
 • دنی. [دِ] (اِخ) (سَن. ) حامی فرانسه در قرن سوم میلادی. گویند نخستین اسقف پاریس بود و در مونمارتر به شهادت رسید. (از دایرهالمعارف فارسی). توضیح بیشتر ...
 • دنی ٔ. [دَ] (ع ص) مرد فرومایه ٔ پلید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فرومایه. پست. دون. خسیس. در تداول فارسی زبانان به حذف همزه ٔ آخر آید. (یادداشت مؤلف). رجوع به دنی شود. || بی باک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || حقیر و خوار. ج، ادناء، دِناء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دنی در فرهنگ عمید

 • ناکس،

  ضعیف،

  پست و حقیر،
فارسی به انگلیسی

دنی در فارسی به انگلیسی

ترکی به فارسی

دنی در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دنی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ناکس، پست و دون و خسیس
فرهنگ فارسی آزاد

دنی در فرهنگ فارسی آزاد

 • دَِنئ، پست- فرومایه- خسیس (جمع: اَدناء-اَدِنیاء- دُناء)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه