معنی دندان تیز کردن

دندان تیز کردن
معادل ابجد

دندان تیز کردن در معادل ابجد

دندان تیز کردن
  • 800
حل جدول

دندان تیز کردن در حل جدول

  • مثل طمع داشتن
  • کنایه از کینه و خصومت ورزیدن، کنایه از طمع کردن
فرهنگ فارسی هوشیار

دندان تیز کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه