معنی دند

دند
معادل ابجد

دند در معادل ابجد

دند
 • 58
حل جدول

دند در حل جدول

 • احمق و کودن
فرهنگ معین

دند در فرهنگ معین

 • (دَ) (ص.) احمق، کودن.
 • استخوان پهلو، دنده، دندان، افزاری است جولاهگان را و آن چوبی است دندانه دندانه به عرض پارچه ای که بافند و از هر دندانه تاری می گذرانند. [خوانش: (~. ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دند در لغت نامه دهخدا

 • دند. [دَ] (اِ) دنده. استخوان پهلو. (از برهان) (لغت محلی شوشتر) (از فرهنگ جهانگیری). ضلع. (ناظم الاطباء). استخوان پهلو که آن را دنده نیز گویند. (آنندراج):
  به جای سینه دهان و به جای گردن چشم
  به جای دندش تارک به جای کتف عذار.
  مختاری (از جهانگیری).
  - دندت نرم، خطابی سرزنش آمیز و ناسزاگونه و غالباً همراه خطاب چشمت کور. در تدوال مردم قزوین به کسر دال متداول است. رجوع به دنده شود.
  || افزاری باشد جولاهگان را و آن چوبی است دندانه دندانه به عرض پارچه که می بافند و از هر دندانه ٔ آن تاری می گذراند. توضیح بیشتر ...
 • دند. [دَ] (هندی، اِ) به هندی ساقه ٔ هر چیز است. || شناوری را گویند که پهلوانان در زورخانه روند و آن چنان است که کف دستهای خود را بر زمین گذارند و پایها را پهن کنند و سر و سینه به زمین نزدیک کنند و رفت و آمد نمایند. (لغت محلی شوشتر). توضیح بیشتر ...
 • دند. [دُ] (اِ) نوعی از زنبور است. (از برهان) (لغت محلی شوشتر) (فرهنگ جهانگیری). زنبور. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • دند. [دُ] (هندی، اِمص) به هندی، آسیا کردن. (لغت محلی شوشتر).

فرهنگ عمید

دند در فرهنگ عمید

 • تخم میوۀ بیدانجیر ختایی که به‌اندازۀ پستۀ کوچک است و هر سه دانۀ آن در یک غلاف جا دارد و در ابتدا سبزرنگ است و پس از رسیدن زرد یا سیاه می‌شود. مغز آن در طب به کار می‌رود. برگ‌هایش شبیه برگ بادنجان و گل‌هایش زردرنگ است و بلندیش تا سه متر می‌رسد، حب‌السلاطین،. توضیح بیشتر ...
 • دنده
 • احمق، ابله، کودن: اندر این شهر بسی ناکس برخاسته‌اند / همه خرطبع و همه احمق و بی‌دانش و دند (لبیبی: شاعران بی‌دیوان: ۴۸۰)،
  فرومایه،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

دند در فرهنگ گیاهان

 • بید انجیر ختایی
فرهنگ فارسی هوشیار

دند در فرهنگ فارسی هوشیار

 • احمق، ابله، کودن، فرومایه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید