معنی دنایت

دنایت
معادل ابجد

دنایت در معادل ابجد

دنایت
  • 465
حل جدول

دنایت در حل جدول

فرهنگ عمید

دنایت در فرهنگ عمید

  • ضعیف شدن،

    پست شدن،
فرهنگ فارسی هوشیار

دنایت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید