معنی دنان

دنان
معادل ابجد

دنان در معادل ابجد

دنان
 • 105
حل جدول

دنان در حل جدول

فرهنگ معین

دنان در فرهنگ معین

 • (دَ) (ص فا.) خرامان، رفتار از روی خرامیدن و ناز.
لغت نامه دهخدا

دنان در لغت نامه دهخدا

 • دنان. [دَ] (نف، ق) (دن + َان) صفت بیان حالت از دنیدن در حال دنیدن. (یادداشت مؤلف). رفتار به نشاط و خرامان. (ناظم الاطباء) (برهان). مرادف چمان. (انجمن آرا). || راه رونده ٔ به نشاط و خرامان. (ناظم الاطباء) (برهان). آنکه همی رود به نشاط، گویند: همی دند و دنان است. (لغت فرس اسدی):
  طوطی میان باغ دنان و کشی کنان
  چنگش چو برگ سوسن و پرّش چو برگ نی.
  منوچهری.
  اگرچه خر به نیسان شاد و فیران و دنان باشد
  زبهر خر نمی گردد به نیسان دشت چون بستان. توضیح بیشتر ...
 • دنان. [دِ] (ع اِ) ج ِ دَن ّ. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به دن شود. توضیح بیشتر ...
 • دنان. [دَن ْ نا ن ِ] (اِخ) به صیغه ٔ تثنیه، نام دو کوه که هر یک از آن دو را دَن ّ نامند. (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از معجم البلدان) (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دنان در فرهنگ عمید

 • در حال نشاط و شور و هیجان، راه رفتن و خرامان: ابر پشت پیلان تبیره‌زنان / از آن رزمگه بازگشته دنان (فردوسی: ۴/۱۰۳)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دنان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • در حال نشاط و شور و هیجان
فرهنگ فارسی آزاد

دنان در فرهنگ فارسی آزاد

 • دَنان، خُمره ها- خُم ها (مفرد:دَنّ)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید