معنی دمابان

حل جدول

دمابان

فلاسک

معادل فارسی فلاسک


معادل فارسی واژه فلاسک

دمابان


فلاسک

دمابان


معادل فارسی فلاسک

دمابان

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فلاسک

دمابان

کلمات بیگانه به فارسی

فلاسک

دمابان

فرهنگ معین

فلاسک

بطری، قمقمه، ظرفی در دار و دو جداره برای خنک نگه داشتن آب یا گرم نگه داشتن چای، دمابان (فره). [خوانش: (فِ سْ کْ) [فر.] (اِ.)]

معادل ابجد

دمابان

98

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری