معنی دل آب کردن

دل آب کردن
معادل ابجد

دل آب کردن در معادل ابجد

دل آب کردن
  • 311
حل جدول

دل آب کردن در حل جدول

  • کنایه از در انتظار گذاشتن، بی‌طاقت کردن
  • کنایه از در انتظار گذاشتن، بی طاقت کردن

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید