معنی دلیرى

دلیرى
معادل ابجد

دلیرى در معادل ابجد

دلیرى
  • 244
حل جدول

دلیرى در حل جدول

  • شهامت، جرات، توانایی، بی باکی، بی پروایی، رشیدی، جسارت

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه