معنی دلفین

دلفین
معادل ابجد

دلفین در معادل ابجد

دلفین
  • 174
حل جدول

دلفین در حل جدول

فرهنگ معین

دلفین در فرهنگ معین

  • نوعی پستاندار دریایی بزرگ و بسیار باهوش، یکی از صورت های فلکی شمالی،. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دلفین در لغت نامه دهخدا

  • دلفین. [دِ] (اِ) گیاه یکساله یا دائمی از نوع دلفینیوم با خوشه های مارپیچی دراز از گلهای زیبا. انواع یکساله ٔ آنرا معمولا زبان درقفا می گویند و گلهای سفید، قرمز، صورتی یا ارغوانی دارد. نوع دائمی آن معمولا گلهای سفید یا کبود می دهد. (از دائره المعارف فارسی). توضیح بیشتر ...
  • دلفین. [دُ] (معرب، اِ) قسمی از پستانداران قاطوسی که گاه بالای آن به سه ذرع میرسد. (یادداشت مرحوم دهخدا). جانوری است دریایی که غریق را به پشت خود یاری دهد تا غرق نشود. (از منتهی الارب). دابه ای است بحری، که گویند غریق را نجات دهد و آن معرب است و مرادف آن دُخَس. ج، دَلافین. (از اقرب الموارد). جانوری است دریایی همچون خیک، مر مردم را دوست دارد و به کشتیها انس گیرد و غرقه شدگان را برهاند اگر مرده باشد یا زنده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دلفین در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) نوعی ماهی بزرگ پستاندار، به طول سه متر، تیره‌رنگ، سری شبیه خوک و دهانی دارای دندان که در اقیانوس هند و مناطق حاره زندگی می‌کند. آن را برای روغنش صید می‌کنند. خوک دریایی، خوک‌ماهی،
    (نجوم) از صورت‌های فلکی شمالی، صلیب،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

دلفین در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

دلفین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • یک نوع ماهی بزرگ و پستاندار که درازی بدنش به سه متر می رسد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید