معنی دلشوره

دلشوره
معادل ابجد

دلشوره در معادل ابجد

دلشوره
  • 545
حل جدول

دلشوره در حل جدول

  • اضطراب، تشویش، دلهره، آرامش
مترادف و متضاد زبان فارسی

دلشوره در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اضطراب، تشویش، دلهره، قلق،

    (متضاد) آرامش
لغت نامه دهخدا

دلشوره در لغت نامه دهخدا

  • دلشوره. [دِ رَ / رِ] (اِ مرکب) اضطراب. تشویش.

فارسی به انگلیسی

دلشوره در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دلشوره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید