معنی دلشوره

لغت نامه دهخدا

دلشوره

دلشوره. [دِ رَ / رِ] (اِ مرکب) اضطراب. تشویش.

مترادف و متضاد زبان فارسی

دل‌شوره

اضطراب، تشویش، دلهره، قلق،
(متضاد) آرامش

فارسی به انگلیسی

دلشوره‌

Premonition, Presentiment, Worry

حل جدول

دلشوره

اضطراب، تشویش، دلهره، آرامش


اضطراب و تشویش

دلشوره


اضطراب و پریشانی

دلشوره


آلبومی از خشایار اعتمادی

دلشوره

دلشوره، یادته


تشویش

اضطراب، دلشوره


استرس

دلشوره، اضطراب، دل آشوب


اضطراب وتشویش

دلهره، دلواپسی، آشوب، دلشوره

فرهنگ فارسی هوشیار

دلشوره

اضطراب و تشویش داشتن


تحذل

دلشوره


اضطراب قلب

تپش دلشوره


خلجان خاطر

تاسه تلواک دلشوره


ترمض

شوریدن دل، دلشوره

واژه پیشنهادی

اضطراب

دلشوره

معادل ابجد

دلشوره

545

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری