معنی دلام

دلام
معادل ابجد

دلام در معادل ابجد

دلام
 • 75
حل جدول

دلام در حل جدول

فرهنگ معین

دلام در فرهنگ معین

 • نیزه کوتاه، مکر، فریب. [خوانش: (دِ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

دلام در لغت نامه دهخدا

 • دلام. [دَ] (ع ص) سیاه. (منتهی الارب). اسود. (اقرب الموارد). || (اِ) سیاهی. (منتهی الارب). سواد. (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • دلام. [دِ] (اِ) ژوبین را گویند و آن نیزه ای می باشد کوچک و کوتاه که آنرا بجانب خصم اندازند. (برهان). نیزه ٔکوچکی باشد که آنرا زوبین گویند و در جنگ آنرا بجانب دشمن اندازند. (آنندراج) (انجمن آرا):
  کمانت خاطر و حجت سپرت باید ساخت
  ترا جزای دلامش دلام باید کرد.
  ناصرخسرو.
  مرحوم دهخدا در یاددادشتی این کلمه را به ضم اول و مترادف ذُلام به معنی عمل والوچانیدن و شکلک ساختن و ادا و اصول درآوردن آورده و نوشته است «پیانکی » معتقد است که این کلمه فارسی است. توضیح بیشتر ...
 • دلام. [دُ] (اِ) پیچ و پیچش و تاب. (ناظم الاطباء).

فرهنگ عمید

دلام در فرهنگ عمید

 • سیاهی، سیاه،
 • نیزۀ کوتاه، زوبین،
  پیچ‌وتاب،
  مکر و حیله و فریب: تا به خانه برد زن را با دلام / شادمانه زن نشست و شادکام (رودکی: ۵۳۷)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دلام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ سیاه، سیاهی دلام برابر با ژوبین نیزه ی کوچک و فریب پارسی است (اسم) نیزه کوتاه زوبین، مکر فریب: تا بخانه برد زن را با دلام شادمانه زن نشست و شادکام (رودکی). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید