معنی دلا

گویش مازندرانی

دلا دلا

دولا دولا خمیده


دلا

خم دولا


دلا دلا بردن

خمیده راه رفتن – دولا دولا رفتن


دلا کاردن

خم کردن – دولا کردن


حاجی دلا

از توابع دهستان دلارستاق بخش لاریجان آمل


دلا لافن

ریسمان دولایه

حل جدول

دلا

ای دل

فارسی به عربی

دلا لت

اشاره، معنی


دلا ور

بطل، شجاع، فارس


دلا وری

شجاعه


دلا ل

تاجر، سمسار، وسیط


دلا رام

حبیب


دلا ر

دولار، ظبی

فارسی به آلمانی

دلا ور

Ritter [noun], Krieger [noun]

لغت نامه دهخدا

کالدرون دلا بار...

کالدرون دلا بارکا. [دِ رُ دُ] (اِخ) شاعر درام سرای اسپانیایی. (1681- 1600 م.).

معادل ابجد

دلا

35

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری