معنی دعاها

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

صلوات

درودها، دعاها، نمازها

فرهنگ فارسی هوشیار

اذکار

دعاها، وردها، ج ذکر


تمنیات

استدعاها و دعاها و التماسها


دعوات

(تک: دعوه) نیودها فراخوانی ها سمیزها (اسم) جمع دعوت دعاها.

فرهنگ معین

اوراد

(اُ یا اَ) [ع.] (اِ.) جِ ورد؛ دعاها.


اذکار

(اَ) [ع.] (اِ.) جِ ذکر؛ یاد کردن ها، وردها، دعاها.


صلوات

جمع صلات (صلاه)،، نمازها، دعاها، درودها، اللهم صلی علی محمد وآله محمد. [خوانش: (صَ لَ) [ع.] (اِ.)]

فرهنگ فارسی آزاد

اذکار

اَذکار، گفته ها، سخن ها، دعاها، اَوراد (مفرد: ذِکْر)،


مجیب الدعوات

مُجِیبُ الدَّعَوات، اجابت کننده دعاها (از صفات الهی است)،


سبحات

سُبُحات، تَسبیح ها- دعاها- محل های سجود- جلال (مفرد: سَبْحَه)

معادل ابجد

دعاها

81

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری