معنی دسیسه

فرهنگ معین

دسیسه

(دَ س) [ع. دسیسه] (اِ.) حیله و مکر.


دسیسه بازی

(~.) [ع - فا.] (اِمر.) دست زدن به دسیسه های گوناگون برای دست یافتن به هدف.

فارسی به انگلیسی

دسیسه‌

Cabal, Collusion, Conspiracy, Intrigue, Machination, Plot, Scheme

لغت نامه دهخدا

دسیسه

دسیسه. [دَ سی س َ / س ِ] (از ع، اِ) دسیسه. مکر. حیله. توطئه. فتنه. عداوت. ج، دَسائس، دَسایس. و رجوع به دسیسه شود.
- دسیسه باز؛ حیله باز. مکار. فتنه گر.
- دسیسه بازی، عمل دسیسه باز.
- دسیسه کار، توطئه چین. مکار. فریب کار.
- دسیسه کاری، عمل دسیسه کار.
- دسیسه کردن، توطئه کردن. توطئه چیدن.

فرهنگ عمید

دسیسه

مکر و حیلۀ پنهانی، کاری که پنهانی و از روی مکر و دشمنی انجام بدهند،

حل جدول

دسیسه

پاپوش


دسیسه پنهانی

مکر،حیله

مترادف و متضاد زبان فارسی

دسیسه

پنهان‌کاری، تبانی، تلبیس، توطئه، دستان، دوزوکلک، فتنه‌انگیزی، فریب، نقشه

فارسی به عربی

دسیسه

مکیده، مهرب، موامره، أُحْبُولَه


دسیسه کردن

اثاره، تآمر، عصابه


دسیسه امیز

ماکر


دسیسه کار

متآمر

فرهنگ فارسی هوشیار

دسیسه

آنچه از دشمنی که پنهان شده باشد، مکر و حیله را گویند

فارسی به آلمانی

دسیسه

Anschlag [noun]


دسیسه کردن

Kabal [noun]

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

دسیسه

139

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری