معنی دست سودن

دست سودن
معادل ابجد

دست سودن در معادل ابجد

دست سودن
 • 584
حل جدول

دست سودن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

دست سودن در لغت نامه دهخدا

 • دست سودن. [دَ دَ] (مص مرکب) دست زدن. لمس کردن: اجتساس، دست بسودن. جت، دست سودن گوسپند تا فربهی از لاغری آن معلوم شود. (از منتهی الارب). برمجیدن. || در بیت ذیل محتمل است دست سودن به معنی تصافح باشد؟ (یادداشت مرحوم دهخدا). دست در دست انداختن:
  یاسمن آمد به مجلس با بنفشه دست سود
  حمله کردند و شکسته شد سپاه بادرنگ.
  منجیک.
  || نکته گیری کردن. (از حاشیه ٔ خسرو و شیرین ص 341). نکته گوئی کردن. پرداختن:
  حریفان جنس و یاران اهل بودند
  به هر حرفی که می شد دست سودند. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دست سودن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید