معنی دسته هاون

دسته هاون
معادل ابجد

دسته هاون در معادل ابجد

دسته هاون
  • 531
حل جدول

دسته هاون در حل جدول

لغت نامه دهخدا

دسته هاون در لغت نامه دهخدا

  • دسته هاون. [دَ ت َ /ت ِ وَ] (اِ مرکب) استوانه شکلی کوتاه با بنی پهن ازچوب یا فلز کوفتن چیزها را در هاون. یدالمهراس. یدالمنحاز. (دهار). دسته ٔ جوغن. دسته. دسته ٔ جوازان. دسته ٔ یانه. مارد. مدقه. منحاز. و رجوع به دسته شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دسته هاون در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

دسته هاون در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید