معنی دستاورد

فارسی به انگلیسی

دستاورد

Accomplishment, Discovery


دستاورد جنگی‌

Spoil

حل جدول

دستاورد

نتیجه


نتیجه و دستاورد

ماحصل


ثمره، دستاورد، محصول

نتیجه


ثمر ، ثمره ، دستاورد ، محصول

نتیجه


نتیجه و حاصل

ثمره ،‌دستاورد


محصول

دستاورد


نتیجه

ثمر، ثمره، دستاورد، محصول

فارسی به عربی

دستاورد چشمگیر

الإنجاز الملموس


دستاورد سیاسی

الإنجاز السیاسی

واژه پیشنهادی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ماحصل

دستاورد

کلمات بیگانه به فارسی

ماحصل

دستاورد

عربی به فارسی

الإنجاز السیاسی

دستاورد سیاسی

معادل ابجد

دستاورد

675

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری