معنی دزد

دزد
معادل ابجد

دزد در معادل ابجد

دزد
  • 15
حل جدول

دزد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دزد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جیب‌بر، حرامی، راهزن، سارق، شبرو، طرار، عیار، غارتگر، قاطع‌الطریق، قطاع‌الطریق، دست‌کج. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دزد در فرهنگ معین

  • (دُ) [په.] (ص. اِ.) کسی که مال یا پول دیگری را مخفیانه ببرد.
لغت نامه دهخدا

دزد در لغت نامه دهخدا

  • دزد. [دُ] (ص، اِ) ترجمه ٔ سارق است. (آنندراج). سارق و کسی که می دزدد و دزدی می کند و راهزن و قطاع الطریق. (ناظم الاطباء). رباینده ٔ مال دیگران. که مال دیگران نهانی برگیرد و برد. آنکه به نهانی، و در سفرها آشکار، مال دیگران برد. آنکه مالی بسرقت برد. آنکه پیوسته سرقت کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). ابن الطریق. ابن اللیل. (مرصع). أصوس. أطلس. أقطع. اءُمرط. خِمعِ. دانِق. دائص. دِعبِل دَعبَلَه. (منتهی الارب). سالوک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دزد در فرهنگ عمید

  • کسی که مال دیگران را بی‌خبر و پنهانی ببرد، آن‌که چیزی از دیگران بدزدد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دزد در فارسی به انگلیسی

  • Burglar, Housebreaker, Larcenist, Predatory, Robber, Thief
فارسی به ترکی

دزد در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دزد در فارسی به عربی

تعبیر خواب

دزد در تعبیر خواب

  • دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

دزد در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

دزد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • سارق، کسی که میدزدد
فارسی به ایتالیایی

دزد در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

دزد در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه