معنی دریوزه

دریوزه
معادل ابجد

دریوزه در معادل ابجد

دریوزه
  • 232
حل جدول

دریوزه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دریوزه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تکدی، دریوز، دریوزگی، سوال، کدیه، گدایی، بی‌نوایی، تهیدستی، فقر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دریوزه در فرهنگ معین

  • فقر، تهیدستی، گدایی. [خوانش: (دَ زِ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

دریوزه در لغت نامه دهخدا

  • دریوزه. [دَرْ زَ / زِ] (اِ) به معنی دریوز است که کدیه و گدائی باشد. (برهان). آویختن از درها برای سؤال یعنی گدائی، و دریوز و دریوزه به معنی جستجو کردن از در که عبارت از گدائی است، و دریوز به معنی گدا نیز آمده چه یوز به معنی جستجو و جوینده هر دو صحیح است، و درویزه مقلوب دریوزه است. (غیاث). نان خواستن. (اوبهی). کدیه و گدائی باشد، و بالفظ کردن و آمدن و فرستادن مستعمل است. (آنندراج). گدای دریوزه، روان خواه. (فرهنگ اسدی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دریوزه در فرهنگ عمید

  • گدایی، گدایی در خانه‌ها،
    * دریوزه کردن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) [قدیمی] گدایی کردن: نوری از پیشانی صاحبدلان دریوزه کن / شمع خود را می‌بری دل‌مرده زاین محفل چرا (صائب: ۱۹)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید