معنی دریل

دریل
معادل ابجد

دریل در معادل ابجد

دریل
  • 244
حل جدول

دریل در حل جدول

فرهنگ معین

دریل در فرهنگ معین

  • (دِ رِ) [انگ.] (اِ.) مته برقی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید