معنی دریغا

دریغا
معادل ابجد

دریغا در معادل ابجد

دریغا
  • 1215
حل جدول

دریغا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دریغا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آه، افسوس، غبنا، واحسرتا، واویلا، هیهات
فرهنگ معین

دریغا در فرهنگ معین

  • (~.) (شب جم.) ای دریغا! ای افسوس.
لغت نامه دهخدا

دریغا در لغت نامه دهخدا

  • دریغا. [دِ / دَ] (صوت) در این لفظ الف زائد است و می تواند که برای ندبه باشد که در آخر مندوب زائد کنند برای مد صوت، و «خان آرزو» نوشته که الف دریغ رابط بود به معنی دریغ است، و همین قسم الف خوشا و بسا به معنی خوش است و بس است. (غیاث) (آنندراج). کلمه ٔ غیر موصول که در افسوس و حسرت استعمال کنند یعنی آه و وای و دردا و حیف و افسوس. (ناظم الاطباء). ای دریغ و افسوس کردن بر تقصیرات گذشته. (شرفنامه ٔ منیری). افسوس. ای افسوس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دریغا در فرهنگ عمید

  • ای دریغ، ای افسوس: دریغا که بی ما بسی روزگار / بروید گل و بشکفد نوبهار (سعدی۱: ۱۸۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دریغا در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دریغا در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید