معنی دریده

دریده
معادل ابجد

دریده در معادل ابجد

دریده
 • 223
حل جدول

دریده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دریده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌ادب، بی‌حیا، گستاخ، وقیح، هتاک، پاره، چاک، شکافته، گسیخته،
  (متضاد) مودب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دریده در فرهنگ معین

 • پاره شدن، (ص.) (عا.) بی شرم، پررو. [خوانش: (دَ دِ) (ص مف.)]
لغت نامه دهخدا

دریده در لغت نامه دهخدا

 • دریده. [دَدَ / دِ] (ن مف) چاک شده و پاره شده. (ناظم الاطباء). از هم پاره شده. به درازا پاره شده. چاک. شکافته. کفته. مخروق. منفلق. واهیه. (از منتهی الارب):
  رفت برون میر رسیده فرم
  پخچ شده بوق و دریده علم.
  منجیک.
  تو شادمانه و بدخواه توز انده و رنج
  دریده پوست به تن بر چو مغز پسته سفال.
  منجیک.
  پیراهن لؤلوء برنگ کامه
  و آن کفش دریده و بسر برلامه.
  مرواریدی.
  دریده درفش و نگونسارکوس
  رخ زندگان گشته چون آبنوس.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
 • دریده. [دُدَ / دِ] (ن مف) دروشده و چیده شده. (ناظم الاطباء).

فرهنگ عمید

دریده در فرهنگ عمید

 • پاره‌شده، چاک‌خورده،
گویش مازندرانی

دریده در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

دریده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) پاره کرده، شکافته چاک کرده.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید