معنی دریانورد

دریانورد
معادل ابجد

دریانورد در معادل ابجد

دریانورد
 • 475
حل جدول

دریانورد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دریانورد در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

دریانورد در فرهنگ معین

 • آن که با کشتی دریا را طی کند، ملاح. [خوانش: (~. نَ وَ) (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دریانورد در لغت نامه دهخدا

 • دریانورد. [دَرْ ن َ وَ] (نف مرکب) دریانوردنده. دریارو. آنکه در دریا رود. (آنندراج). مسافر دریا. (از لغت محلی شوشتر - خطی). بحرپیما. بحری. || ملاح. کشتی بان. کشتی ران. نوتی. نواتی:
  خاطرم فحل است کو دریا نورد آمد چو شیر
  شیر بستن گربه آسا برنتابد بیش از این.
  خاقانی.
  || کنایه از عرفا و ارباب ذوق. (لغت محلی شوشتر خطی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دریانورد در فرهنگ عمید

 • کسی که با کشتی روی دریا گردش و مسافرت کند،

  ناخدا،

  ملاح،
فارسی به انگلیسی

دریانورد در فارسی به انگلیسی

 • Mariner, Navigator, Sailor, Seafarer, Seafaring, Seaman
فارسی به ترکی

دریانورد در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دریانورد در فارسی به عربی

فارسی به ایتالیایی

دریانورد در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید