معنی دریازن

دریازن
معادل ابجد

دریازن در معادل ابجد

دریازن
  • 272
حل جدول

دریازن در حل جدول

  • سارقان آب های آزاد
لغت نامه دهخدا

دریازن در لغت نامه دهخدا

  • دریازن. [دَرْ زَ] (نف مرکب) دریازننده. دزد دریایی. ج، دریازنان. قُرصان. قَراصین. (یادداشت مرحوم دهخدا). بارجه. و رجوع به بارجه شود. || لقب انگلیسیان در همه ٔ جهان. (یادداشت مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دریازن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید