معنی درود

درود
معادل ابجد

درود در معادل ابجد

درود
 • 214
حل جدول

درود در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

درود در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ثنا، دعا، ستایش، آفرین، تحیت، دعا، سلام، رحمت
فرهنگ معین

درود در فرهنگ معین

 • دعا، ستایش، سلام، رحمت. [خوانش: (دُ) [په.] (اِ.)]
 • چوب، تخته، درخت بریده شده،
لغت نامه دهخدا

درود در لغت نامه دهخدا

 • درود. [دُ] (اِ) به معنی صلوات است که از خدای تعالی رحمت و از ملائکه استغفار و از انسان ستایش و دعا و از حیوانات دیگر تسبیح باشد. (برهان) (از غیاث) (از آنندراج) (از جهانگیری). با لفظ گفتن و فرستادن و رسیدن و رساندن و دادن مستعمل است. (آنندراج):
  ز یزدان و از ما بر آن کس درود
  که تارش خرد باشد و داد پود.
  فردوسی.
  ز یزدان و از ما برآن کس درود
  که از داد و مهرش بود تار و پود.
  فردوسی.
  و زو [از خدا] بر روان محمد درود
  به یارانش برهر یکی برفزود. توضیح بیشتر ...
 • درود. [دُ] (اِ) (در قدیم با واو مجهول) چوب و درخت و تخته، واز این جهت چوب تراش را درودگر گویند. (از برهان). توضیح بیشتر ...
 • درود. [دُ] (اِ) نام روز پنجم از خمسه ٔ مسترقه ٔ سالهای ملکی. (برهان) (جهانگیری). توضیح بیشتر ...
 • درود. [دُ] (اِخ) ایستگاه راه آهن لرستان (خط جنوب) واقع در 467هزارگزی تهران. و رجوع به دورود شود. توضیح بیشتر ...
 • درود. [دُ] (مص مرخم، اِمص) درو. درودن. بریدن زراعت. (از غیاث). بریدن غله و علف. (از آنندراج). درو کردن. (جهانگیری). درو. درودن. درویدن. حصاد. (یادداشت مرحوم دهخدا):
  ز ابر جودت ای بحر مقدس
  درود کشت ما را قطره ای بس.
  یحیی بن سیبک نیشابوری.
  بدو گفت شاه این نه کار تو بود
  پراکندن تخم و کشت و درود.
  فردوسی.
  چو بیگاه گازر بیامد ز رود
  بدوگفت جفتش که هست این درود.
  فردوسی.
  اجل تیغ الماس آورده است
  درود ترا داس پرورده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درود در فرهنگ عمید

 • سلام،

  ثنا، ستایش،

  نیایش، دعا،

  رحمت،
 • درودن
فارسی به انگلیسی

درود در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

درود در فارسی به عربی

 • اعتبار، برد، تحیه، تقدیر، حی
فرهنگ فارسی هوشیار

درود در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تخته، چوب بمعنی صلوات که از خدای تعالی رحمت و از ملائکه استغفار و از انسان ستایش و از حیوانات دیگر تسبیح باشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

درود در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید