معنی درندگی

درندگی
معادل ابجد

درندگی در معادل ابجد

درندگی
  • 288
حل جدول

درندگی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

درندگی در لغت نامه دهخدا

  • درندگی. [دَ رَ دَ / دِ] (حامص) عمل درنده. حالت و صفت درنده. سبعیت. فروست. فروسیت. و رجوع به درنده و دریدن شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

درندگی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

درندگی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید