معنی درنا

درنا
معادل ابجد

درنا در معادل ابجد

درنا
 • 255
حل جدول

درنا در حل جدول

فرهنگ معین

درنا در فرهنگ معین

 • (دُ) [تر. ] (اِ. ) پرنده ای وحشی و حلال گوشت، با پاهای بلند، گردنِ دراز و دُم کوتاه. بیشتر در کنار آب ها می نشیند. توضیح بیشتر ...
 • (~. ) (اِ. ) فوطه و دستار تافته و به هم پیچیده که بدان کسی را کتک زنند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

درنا در لغت نامه دهخدا

 • درنا. [دُ] (اِ) فوطه ٔ بهم پیچیده و تافته که بدان کسی را کتک زنند. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • درنا. [دُ] (ترکی، اِ) اسم ترکی کرکی است. (فهرست مخزن الادویه). یکی از پرندگان وحشی وحلال گوشت، از راسته ٔ دراز پایان که در حدود 12 گونه از آن در سراسر زمین می زیند، و آن دارای پاهای بلند و گردن دراز و دم کوتاهست و غالباً در کنار آب نشیند. درناها بهنگام پرواز دسته جمعی بشکل مثلث حرکت کنند. غُرنوق. کرکی. کلنگ. و رجوع به کلنگ و کرکی شود. توضیح بیشتر ...
 • درنا. [دَ] (اِخ) گویند بابی است از ابواب فارس در طرف پایین و چندمنزلی حیره. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • درنا. [دَ] (اِخ) نخلستانهای کوچکی است در یمامه و متعلق است به بنی قیس بن ثعلبه. قبر اعشی شاعر در همین جاست، و آورده اند که نام قدیمی «اثافث » یمن در دوره ٔ جاهلیت درنا بوده است. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درنا در فرهنگ عمید

 • (زیست‌شناسی) پرنده‌ای آبچر، وحشی، و حلال‌گوشت با پاهای بلند، گردن دراز، و دم کوتاه که هنگام پرواز در آسمان دسته‌دسته به شکل مثلث حرکت می‌کنند، کلنگ، باتر،
  (نجوم) از صورت‌های فلکی در نیمکرۀ جنوبی آسمان،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

درنا در نام های ایرانی

 • دخترانه، پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نامیکی از صورتهای فلکی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

درنا در گویش مازندرانی

 • شلاقی پارچه ای که به مانند گیسو به هم بافته شده باشد
 • درنااز پرندگان دریایی
فرهنگ فارسی هوشیار

درنا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ترکی کلنگ کرکی از پرندگان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید