معنی درخشندگی

درخشندگی
معادل ابجد

درخشندگی در معادل ابجد

درخشندگی
 • 1188
حل جدول

درخشندگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

درخشندگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پرتوافکنی، تابندگی، جلا، درخشش، رونق، شعاع، فروغ
فرهنگ معین

درخشندگی در فرهنگ معین

 • (دَ یا دِ رَ شَ دِ) (حامص.) تابندگی، پرتوافکنی.
لغت نامه دهخدا

درخشندگی در لغت نامه دهخدا

 • درخشندگی. [دُ / دَ / دِ رَ ش َ دَ / دِ] (حامص) نور. روشنی. ضیا. (ناظم الاطباء). تابندگی. پرتوافکنی. بریق. بهاء. تشعشع. تلالؤ. لصیف:
  با درخشندگی چشم خوشت
  زهره وقت سحر نمی تابد.
  سعدی.
  دری السیف، درخشندگی شمشیر و روشنی آن. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درخشندگی در فرهنگ عمید

 • درخشان بودن، فروغ و روشنایی داشتن،
فارسی به انگلیسی

درخشندگی در فارسی به انگلیسی

 • Brightness, Patina, Shininess, Splendor, Splendour
فارسی به عربی

درخشندگی در فارسی به عربی

 • الق، تالق، حریق، لمعان
فرهنگ فارسی هوشیار

درخشندگی در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

درخشندگی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید