معنی درختچه

لغت نامه دهخدا

درختچه

درختچه. [دِ رَ چ َ / چ ِ] (اِ مصغر) مصغر درخت. درخت که طبعاً قد کوتاه دارد. درختک. ثُمنُش. جنبه. (یادداشت مرحوم دهخدا).

فارسی به انگلیسی

درختچه‌

Bush, Shrub

فرهنگ عمید

درختچه

درخت کوچک،

فارسی به عربی

درختچه

شجیره

فرهنگ فارسی هوشیار

درختچه

درخت که طبعاً قد کوتاه دارد

فرهنگ معین

درختچه

درخت کوچک، درخت کوچکی به ارتفاع یک تا پنج متر که معمولاً تنه مشخص ندارد و از قاعده منشعب است. [خوانش: (~. چِ) (اِمصغ.)]

معادل ابجد

درختچه

1212

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری