معنی درختچه

درختچه
معادل ابجد

درختچه در معادل ابجد

درختچه
  • 1212
حل جدول

درختچه در حل جدول

فرهنگ معین

درختچه در فرهنگ معین

  • درخت کوچک، درخت کوچکی به ارتفاع یک تا پنج متر که معمولاً تنه مشخص ندارد و از قاعده منشعب است. [خوانش: (~. چِ) (اِمصغ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

درختچه در لغت نامه دهخدا

  • درختچه. [دِ رَ چ َ / چ ِ] (اِ مصغر) مصغر درخت. درخت که طبعاً قد کوتاه دارد. درختک. ثُمنُش. جنبه. (یادداشت مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درختچه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

درختچه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

درختچه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

درختچه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • درخت که طبعاً قد کوتاه دارد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید