معنی دربایست

دربایست
معادل ابجد

دربایست در معادل ابجد

دربایست
  • 677
حل جدول

دربایست در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دربایست در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • ضرور، محتاج‌الیه، نیاز، نیازمندی، واجب، سزاواری، شایستگی
فرهنگ معین

دربایست در فرهنگ معین

  • ضرورت، نیازمندی، سزاواری، شایستگی. [خوانش: (دَ یِ) (اِمص.)]
لغت نامه دهخدا

دربایست در لغت نامه دهخدا

  • دربایست. [دَی ِ] (ن مف مرکب مرخم، اِمص مرکب) دربا. دربای. دروا. دروایست. (برهان). لازم. ضرورت. محتاج الیه. وایه. بایا. وایا. نیازی. (یادداشت مرحوم دهخدا): چون ایشان را [حصیری و پسرش] درنگری باز چون ایشان زودزود خدمتکاران صدیق درگاه دربایست بدست نیابند. (تاریخ بیهقی ص 166). نگویم که مرا سخت دربایست نیست، اما چون بدانچه دارم و اندک است قانعم و زر و وبال زر و مال چه بکار آید. (تاریخ بیهقی ص 521). سبب بازداشتن (یعنی منع) فصد در شهرهای سرد، آن است که اندراین شهرها خون اندر تن سخت، دربایست باشد تا اندامها بدان گرم بود و رطوبتها بدان پخته گردد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دربایست در فرهنگ عمید

  • ضروری، مورد حاجت،

    (اسم) حاجت،
فارسی به انگلیسی

دربایست در فارسی به انگلیسی

  • Moment, Necessary, Necessity, Need, Significant
فارسی به عربی

دربایست در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید