معنی درامد

حل جدول

درامد

عایدی


درامد نامشروع

رانت


دخل و عایدی

درامد


عایدی

درامد، مستمری

فارسی به عربی

درامد

دخل، دخول، فتحه، کتاب الجیب، مداخیل، مکافأه


منابع درامد

متوسط


درامد داشتن

اکسب


کسر درامد

عجز


درامد کشیش بخش

منزل کاهن الابرشیه

فارسی به آلمانی

درامد

Der verdienst [noun], Eintritt [noun]


درامد داشتن

Verdienen [verb]

فرانسوی به فارسی

d coup

ازپای درامد.


d coupes

ازپای درامد.


d coups

ازپای درامد.

اسپانیایی به فارسی

ingresos

درامد، دخل، مداخل، عایدی، درامد، عایدی، دخل، ریزش، ظهور، جریان، ورودیه، جدیدالورود، مهاجر، واردشونده، عایدی، منافع، بازده، درامد، سود سهام.

معادل ابجد

درامد

249

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری