معنی درازا

درازا
معادل ابجد

درازا در معادل ابجد

درازا
  • 213
حل جدول

درازا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

درازا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تطویل، طول، کشیدگی، مد،

    (متضاد) پهنا، عرض
فرهنگ معین

درازا در فرهنگ معین

  • (~.) (اِ.) درازی، کشیدگی.
لغت نامه دهخدا

درازا در لغت نامه دهخدا

  • درازا. [دَ / دِ] (حامص، اِ) طول. (دانشنامه ٔ علائی ص 74). درازنا. درازی. کشیدگی. امتداد. مقابل پهنا. خلاف پهنا. بَلخ. درازنای. (انجمن آرا). به معنی درازی است چنانکه فراخا به معنی فراخی. (آنندراج). یکی از بعدهای سه گانه است و دو بعد دیگر پهنا و ژرفاست یا عرض و عمق. درازترین بعد هر سطح در مقابل عرض یا پهنا که کوتاهترین بعد آن است: درازای مزگت خانه ٔ خدای عزوجل سیصدوهفتاد ارش است. (حدود العالم). خانه ٔ مکه را بیست وچهار ارش و نیم درازاست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درازا در فرهنگ عمید

  • درازی، کشیدگی، طول،
فارسی به انگلیسی

درازا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

درازا در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

درازا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • طول، کشیدگی، مقابل پهنا
فارسی به ایتالیایی

درازا در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

درازا در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه