معنی داهیه

داهیه
معادل ابجد

داهیه در معادل ابجد

داهیه
  • 25
حل جدول

داهیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

داهیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • باهوش، زیرک، نابغه، حادثه، سانحه، مصیبت، شاهکار، کارسترگ
فرهنگ معین

داهیه در فرهنگ معین

  • (یِ) [ع. داهیه] (ص.) زیرک، باهوش.
فرهنگ عمید

داهیه در فرهنگ عمید

  • بسیار زیرک و هوشیار، دانا، مدبر،
    (اسم) [جمع: دَواهی] حادثۀ سخت، مصیبت،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

داهیه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

داهیه در فرهنگ فارسی آزاد

  • داهِیه، باهوش- زیرک (مؤنث داهِی- جمع دَواه)
  • داهِیَه، سختی و بلای بزرگ- مصیبت- کار سخت و بزرگ- امر مهم و بزرگ- عمل بد- هوش و ذکاء (جمع:دَواهِی). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید