معنی دانوب

دانوب
معادل ابجد

دانوب در معادل ابجد

دانوب
  • 63
حل جدول

دانوب در حل جدول

  • رودی رمانتیک در اروپا
  • رودی در اتریش
لغت نامه دهخدا

دانوب در لغت نامه دهخدا

  • دانوب. (اِخ) نام بزرگترین و مهمترین رودخانه ٔ اروپای مرکزی و جنوبی است. ایستر. نهر طونه. این رود را بزبان آلمانی داناو و بزبان اسلواکی دوناج و بزبان هنگری دونا و در تکلم صربی ها دوناو و بزبان رومانی دونارآ و به لاتینی دانوبیوس میخوانند و آن از کوههای جنگل سیاه آلمان سرچشمه میگیرد و بدریای سیاه میریزد.
    طول این رود 1725 میل است و از لحاظ درازی پس از ولگا در اروپا مقام اول را دارد. رود دانوب در محلی بنام دانوشینگین از تلاقی رودهای برژ و بریگاچ و رود دیگری تشکیل میشود و در این محل نام دانوب میگیرد و از محل اولم ببعد قابل کشتی رانی می شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه