معنی داله

داله
معادل ابجد

داله در معادل ابجد

داله
  • 40
حل جدول

داله در حل جدول

فرهنگ معین

داله در فرهنگ معین

  • (اِفا. ) مؤنث دال، راهنما، هادی، (اِ. ) آشنایی، ناز، جرأت، گستاخی. [خوانش: (لِ یا لَ) [ع. داله]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

داله در لغت نامه دهخدا

  • داله. [ل َ] (ع اِ) شهرت. ج، دال. (منتهی الارب) (آنندراج).

  • داله. [ل َ / ل ِ] (اِ) دال. پرنده ٔ شکاری. (شعوری ج 1 ص 426). رجوع به دال شود. توضیح بیشتر ...
  • داله. [ل ِه ْ] (ع ص) ضعیف النفس. ناتوان. دالهه. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
  • داله. [ل َ / ل ِ] (اِ) جزء دوم کلمه دوداله است و دوداله نام بازی است که کودکان به دو چوب بازند و از آن دو چوب است. آنکه بزرگتر است چنبه و آنکه کوچکترست پل نامند. رجوع به دوداله شود. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

داله در گویش مازندرانی

  • نوک پستان گاو، حلقه ها و پولک هایی که بر گردن آویزند
فرهنگ فارسی هوشیار

داله در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ضعیف النفس، ناتوان پرنده شکاری
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید