معنی خوفناک

خوفناک
معادل ابجد

خوفناک در معادل ابجد

خوفناک
 • 757
حل جدول

خوفناک در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خوفناک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیمناک، ترس‌آور، ترسناک، خوفناک، دهشت‌آور، دهشتناک، رعب‌آور، رعب‌انگیز، سهمناک، مخوف، مهیل، هول‌انگیز، مهیب، وحشت‌انگیز، وحشتناک، وهمناک، هراس‌انگیز، هراسناک، هولناک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خوفناک در فرهنگ معین

 • (~.) [ع - فا.] (ص مر.) ترسناک، مهیب.
لغت نامه دهخدا

خوفناک در لغت نامه دهخدا

 • خوفناک. [خ َ / خُو] (ص مرکب) هولناک. ترسناک. هراسناک. مخوف. (ناظم الاطباء). مهیب. هول. (یادداشت بخط مؤلف).
  - راه خوفناک، راه ترسناک. راه مخوف:
  لبیک عشق زن تو درین راه خوفناک.
  عطار.
  || ترسنده. (یادداشت مؤلف). ترسان. جبان. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خوفناک در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

خوفناک در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

خوفناک در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

خوفناک در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

خوفناک در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خوفناک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ترسناک بیم زای (صفت) ترسناک مهیب.
فارسی به آلمانی

خوفناک در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه