معنی خوشامد

فرهنگ عمید

خوشامد

گفتاری که در استقبال از مهمان گفته شود،
مطبوع و دل‌پسند بودن،
[قدیمی] تملق، چاپلوسی،
(صفت) [قدیمی] دلپسند، مطبوع،
* خوشامد گفتن: تبریک ورود گفتن و تعارف ‌کردن،

حل جدول

خوشامد

خیرمقدم

خیر مقدم

فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خوشامد

(صفت اسم) سخنی مبنی بر تبریک و تهنیت و تعارف.


خوشامد گفتن

(مصدر) تعارف کردن، تبریک ورود گفتن.


خوشامد گویی

‎ تبریک تهنیت، تملق چرب زبانی.

فارسی به آلمانی

خوشامد

Begrüßen, Willkommen (n), Willkommen, Willkommen


خوشامد گفتن

Begrüßen, Willkommen (n), Willkommen, Willkommen

فارسی به انگلیسی

خوشامد

Glad Hand, Welcome


خوشامد گفتن‌

Hail, Salute, Welcome


خوشامد گویی‌

Welcome


بی‌ خوشامد

Unwelcom


خوشامد گو

Glad-Hander, Greeter

معادل ابجد

خوشامد

951

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری