معنی خواهران

خواهران
معادل ابجد

خواهران در معادل ابجد

خواهران
  • 863
حل جدول

خواهران در حل جدول

لغت نامه دهخدا

خواهران در لغت نامه دهخدا

  • خواهران. [خوا / خا هََ] (اِ) ج ِ خواهر. اخوات. (یادداشت بخط مؤلف) (ناظم الاطباء).
    - خواهران پدر، عمه ها. عمات.
    - خواهران سهیل، دو ستاره ای که بتازی اختاسهیل گویند یعنی شعرای یمانی و شعرای شامی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید