معنی خواهان

خواهان
معادل ابجد

خواهان در معادل ابجد

خواهان
 • 663
حل جدول

خواهان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خواهان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آرزومند، مایل، راغب، مشتاق، طالب، خواستار، متقاضی، بیزار، نفور، دوستدار، شیفته، عاشق، مدعی، شاکی،
  (متضاد) مدعی علیه، خریدار، مشتری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خواهان در فرهنگ معین

 • خواستار، مشتاق، مدعی. [خوانش: (خا) (ص فا.)]
لغت نامه دهخدا

خواهان در لغت نامه دهخدا

 • خواهان. [خوا / خا] (نف) طالب. شائق. مشتاق. آرزومند. (ناظم الاطباء). خواهنده. (آنندراج). دوستدار. عاشق. (یادداشت بخط مؤلف):
  رزبان شد بسوی رز بسحرگاهان
  کو دلش بود همیشه سوی رز خواهان.
  منوچهری.
  امیرالمؤمنین جویای این است و خواهان است. (تاریخ بیهقی). در حالتی که خواهان است چیزی را نزد اوست از ثواب. (تاریخ بیهقی). شتاب کن در ارسال جواب این نبشته بسوی امیرالمؤمنین به آنکه اختیار کنی آنچه از اودر آن است چرا که مشتاقست و خواهان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خواهان در فرهنگ عمید

 • خواستار، متقاضی،
  [مقابلِ خوانده] (حقوق) آن‌که از کسی شاکی است، مدعی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خواهان در فارسی به انگلیسی

 • Able _, Advocate, Aspirant, Anxious, Athirst, Covetous, Forward, Desirous, Disposed, Eager, Hungry, Liker, Partial, Philo-, Pretender, Proponent, Prosecution, Solicitous, Thirsty, Willing, Zealous. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خواهان در فارسی به عربی

 • راغب، مدعی، مرشح، ممثل، مولع
فرهنگ فارسی هوشیار

خواهان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

خواهان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید