معنی خوار کردن

خوار کردن
معادل ابجد

خوار کردن در معادل ابجد

خوار کردن
 • 1081
حل جدول

خوار کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خوار کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تحقیر کردن، اهانت کردن، به ذلت کشاندن، ذلیل کردن، بی‌قدر کردن، بی‌ارزش کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خوار کردن در لغت نامه دهخدا

 • خوارکردن. [خوا / خا ک َ دَ] (مص مرکب) تخفیف کردن. بی ارزش کردن. (یادداشت مؤلف). اذلال. اخزاء. تأبیس. استذلال. اهانت. توهین. تذلیل. تهاون. اذاله. (یادداشت بخط مؤلف) (تاج المصادر بیهقی):
  که باشند خواهش کنان پیش شاه
  نبرد دم و گوش اسب سیاه
  برآشفت از آن اسب او شهریار
  جهاندیدگان را همه کرد خوار.
  فردوسی.
  ز بهمن برآشفت اسفندیار
  ورا بر سر انجمن کرد خوار.
  فردوسی.
  غمین گشت و سودابه را خوار کرد
  دل خویشتن زو پرآزار کرد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خوار کردن در فارسی به انگلیسی

 • Cheapen, Debase, Deprecate, Depreciate, Derogation, Humble, Humiliate, Lower, Mortify, Outrage, Pervert, Scorn, Slight. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خوار کردن در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

خوار کردن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

خوار کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید